Solceller

Det mesta inom solceller

Solceller

Det mesta inom solceller

Solel - så här fungerar de

En kortfattad förklaring är att solens strålar träffar solcellerna som genererar energi i form av elektricitet (likström), som via en växelriktare omvandlas till växelström. Växelriktaren är den enda komponenten i solcellspaketet som inte sitter på taket. Den placeras på lämplig plats t.ex. vindsutrymme, grovkök eller pannrum och kopplas till husets vanliga elcentral, som i sin tur är kopplad till elnätet. Ett solelsystem behöver inget vatten och därmed inte heller någon ackumulatortank eller pumpstation.

Elektriciteten som solcellerna producerar tar alltid närmaste vägen till användaren. Det betyder att det är först och främst det egna huset som använder solelen som solpanelerna alstrar. Eventuellt överskott är idag inte lönsamt att lagra utan säljs vidare ut på elnätet. Därifrån används solelen i det närmaste grannskapet när de köper el från sin leverantör.

Investeringsstöd Solceller

Solel

- Så här fungerar det!

Solcellsinstallation

16000kw/år

Solcellsinstallation

16000kw/år

Solcellsinstallation

9000kw/år

Högsta service

Nöjda kunder

Kvalité

Vad kan vi hjälpa dig med?

© Copyright Rävemåla Vatten & Värme